СУ "Отец Паисий" - гр. Лом предлага на своите ученици професионално образование


Професия: Техник - озеленител
Специалност: Парково строителство и озеленяване - дуално обучение
Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение: 5 години

Завършилите тази специалност ще могат: да поддържат и ръководят различни паркови обекти; да произвеждат цветя, декоративни дървета и храсти; да осъществяват мероприятия по растителна защита и да се реализират като специалисти в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове и цветя.

Добре дошли!Добре дошли!
Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Спортни игри